:::: MENU ::::

Klimatyzacja w samochodzie

  • Dec 14 / 2013
  • 0
Mechanika

Klimatyzacja w samochodzie

Zasada działania klimatyzacji jest, ogólnie mówiąc, podobna do zasady działania lodówki. Sprężany i rozprężany gaz krążąc w zamkniętym i szczelnym układzie schładza powietrze „kontaktując” się z nim za pośrednictwem wymiennika ciepła, zwanego parownikiem. Powietrze z wnętrza samochodu przechodzi przez parownik na skutek wymuszenia jego ruchu przez dmuchawę. W tym miejscu jest schładzane i chłodniejsze już – wtłaczane do samochodu. Aby mogło nastąpić takie schłodzenie, gaz znajdujący się w parowniku musi mieć niską temperaturę.

Poprzez parownik powietrze oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu, czyli ogrzewa przepływający przez parownik gaz. W drugim wymienniku ciepła (skraplaczu) ciepło przejmowane jest z czynnika i następuje jego schłodzenie.Sprężarka napędzana przez pasek klinowy (czyli przez silnik) zasysa czynnik chłodniczy w postaci pary z parownika poprzez przewód ssawny, spręża go i dostarcza do skraplacza. Sprężanie powoduje wzrost temperatury i ciśnienia na tyle, że ciepło pobrane w parowniku może z kolei zostać oddane w skraplaczu. Wskutek sprężenia pary czynnika chłodniczego w sprężarce osiągana jest temperatura około 60-100 °C. Czynnik chłodzący przechodzi w stan płynny. Następnie czynnik chłodniczy jest gromadzony w zbiorniku odwadniacza i osuszany. Czynnik chłodniczy i olej sprężarkowy przenoszony za pomocą czynnika są silnie higroskopijne, a więc obecność wody mogłaby doprowadzić do uszkodzenia sprężarki i przewodów w skutek korozji. Dalej czynnik z odwadniacza przechodzi do zaworu rozprężnego gdzie w wyniku spadku ciśnienia, stan czynnika ulega zmianie na tyle, że może nastąpić odparowanie czynnika w parowniku wskutek pobrania ciepła od powietrza z kabiny samochodu. Chłodne powietrze jest wtłaczane z powrotem do kabiny, a czynnik (gaz) zaczyna swoją drogę od nowa, czyli jest zasysany przez sprężarkę. Cykl powtarza się tak długo, jak długo załączona jest klimatyzacja. Żeby klimatyzacja działała prawidłowo cały układ musi być zamknięty i szczelny, oraz musi być wypełniony odpowiednią ilością gazu zmieszanego z olejem.

Całe urządzenie klimatyzacyjne składa się z kilku podstawowych części:

• sprężarka
• skraplacz
• osuszacz

• wziernik kontrolny
• zawór rozprężny
• parownik

Kiedy robić przegląd klimatyzacji?
Prawidłowa eksploatacja układu klimatyzacji wymaga, aby przynajmniej raz w roku poddać go okresowemu przeglądowi. Rutynowego przeglądu klimatyzacji samochodowej wcale nie należy robić koniecznie przed letnim sezonem. Zabieg ten można wykonać już wiosną, zanim nadejdą upały. Samochód należy oddać do specjalistycznego warsztatu, zajmującego się układami chłodzącymi. Tam zostanie zbadany stan sprężarki, skuteczność chłodzenia układu, sprawdzony zostanie też przede wszystkim poziom ilości czynnika chłodzącego. Gdy w warsztacie specjaliści stwierdzą zagrzybienie w układzie, fachowo je usuną. Wszelkie usterki i nieszczelności zostaną naprawione, a w przypadku stwierdzenia poważnego uszkodzenia kompresora, mechanicy go wymienią.

Comments are closed.